Tuttav firma, kindel energia

Tuttav firma, kindel energia

Telli e-arve

Viru Elektrivõrkude põhitegevuseks on võrguteenuste osutamine Kirde-Eestis ja elektrienergia müük.

Oleme müügimahu (254 GWh) poolest suuruselt kolmas elektrijaotusettevõte Eestis, kelle teeninduspiirkonda kuuluvad Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe. Kuid elektrienergiat müüme tarbijatele sõltumata piirkonnast. Igapäevaselt toome elektrienergiat üle 70 000 idavirulasele.

32 tuh.

era- ja äriklienti

374

alajaama

946 km

elektrivõrku

254 GWh

aastane võrguteenuse maht

Keskkonnasäästvad lahendused

Võrguettevõtjana kasutame elektrivõrgu arendamisel võimalikult väikse keskkonnamõjuga seadmeid ja keskkonda hoidvaid tööprotsesse. Järjest enam meie poolt edastatavast elektrienergiast tuleb taastuvatest energiaallikatest ja on toodetud siin samas piirkonnas. Soovitame klientidele oma elektritarbimist juhtida, et seeläbi ökoloogilist jalajälge vähendada.

Loe meist lähemalt

Ohutu ja vastutustundlik lähenemine

Viru Elektrivõrgud pöörab palju tähelepanu elektriohutusele ja korraldab töötajatele pidevalt täiendkoolitusi.

Ettevõte panustab ka elanike ja ennekõike laste informeerituse tõstmisesse elektriohutuse küsimustes, korraldades teavituskampaaniaid ja rääkides sellest koolides.

Vaata lähemalt

Uudised