Elektrikatkestused ja häired

 

Elektrivõrgus võib esineda rikkelisi ja plaanilisi katkestusi, samuti muid häireid, mis võivad tuleneda eelkõige ilmastikunähtustest ja elektrivõrgus tehtavadest töödest.

Katkestuse kestus on ajavahemik, mis algab hetkest, kui saime teada katkestusest võrgus, ja lõpeb, kui tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud. Katkestusena ei käsitleta kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal.

Võimalikest katkestustest ja häiretest tulenevate kahjude vältimiseks soovitame ennetavaid meetmeid. Näiteks eemaldada vooluvõrgust tundlikud elektroonikaseadmed. Samuti on elektriseadmete kaitseks võimalik paigaldada täiendavaid kaitseseadmeid.

Sagedasemad häired elektrivõrgus

 • rikkelised katkestused,
 • katkestused, mis tulenevad plaanilistest töödest elektrivõrgus,
 • äikesest ja elektrivõrgu lülitamistest tingitud liigpingeimpulsid,
 • elektrivõrgus tehtavatest lülimistoimingutest, lühistest ja elektriseadmete käivitamisest tingitud pingelohud,
 • nõuetele mittevastav toitepinge.

Rikkelisi katkestusi põhjustavad:

 • vääramatu jõud, eelkõige ilmastikunähtused nagu tugev tuul, äike, jäide;
 • elektrivõrgu osade (alajaamad, liinid, seadmed) tehnilised rikked ja avariid

Rikkest teata telefonil
716 6666

Elektriohust teata telefonil
112

Plaaniline katkestus

 

Plaanilisi katkestusi elektrivõrgus on aeg-ajalt vaja teha ehitus-, hooldus- ja remonditööde teostamiseks.

 

 • Plaanilisest katkestustest koos selle ligikaudse kestusega teavitame tarbijaid, keda see puudutab, vähemalt 2 tööpäeva ette. Plaanilisi katkestusi keskpingel tarbijaga kooskõlastame vähemalt 10 tööpäeva enne planeeritava katkestuse toimumist.
 • Teavitused saadame meile teatatud kontaktandmetel ja kokkulepitud viisil.
 • Et saaksid teate SMSi või e-posti teel ning õigeaegselt kätte, kontrolli oma kontaktandmeid meie iseteeninduses või pöördu klienditeenindusse telefonil 716 6633 või e-postil klient@viruev.ee.
 • Võimalike katkestustega tööde korral edastatakse kortermajade puhul teade ühistu- või maja esindajale. Esindaja saab maja elanikele info edastamiseks ja kortermajas nähtavatele kohtadele paigutamiseks kasutada vormi Elektritööde teade.
 • Käesoleval kuul planeeritud katkestuste infot vaata siit.
 • Katkestuse tellimiseks tuleb esitada kirjalik taotlus klient@viruev.ee vähemalt 7 kalendipäeva enne soovitud katkestuse aega ja tasuda teenuse eest hinnakirja alusel.
 • Avarii kõrvaldamiseks vajaliku katkestuse tellimiseks tuleb helistada rikketelefonil 716 6666. Pärast avarii kõrvaldamist tuleb esitada taotlus seadmete võrku lülitamiseks koos kinnitusega, et elektriseadmed on töökorras ja neid võib pingestada e-postile klient@viruev.ee. Vajadusel lisada isolatsioonitakistuse mõõtmisprotokollid.

Täiendav info

Vaata elektrikatkestuste kohta ka võrguteenuste osutamise tüüptingimustest.

Katkestuste lubatud kestused, nende kõrvaldamiseks ettenähtud ajad ja muud võrguteenuste kvaliteedinõuded on toodud määruses „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.

Kasulik teada

 

Kui tunnete ebatavalist lõhna, lülitage elekter välja!

Kui elektriseadme juhtmest, pistikust või lülitist tuleb suitsu või ebatavalist lõhna, siis lülitage elekter välja. Süttinud elektrijuhtmeid ei tohi mitte mingil juhul kustutada veega.

 


Elektriõnnetuse korral helistage kohe 112!

Elektriõnnetuse puhul tuleb alati helistada 112, seda sõltumata kannatanu olukorrast. Elektrilöögi saanud inimese seisund võib halveneda kiiresti ja muutuda veel kuni 24 tunni jooksul. Pidage meeles, et vooluringi sattunud inimest ei tohi puutuda. Kannatanu on pinge all niikaua, kuni ta on seotud vooluringiga. Lülitage elekter välja.

Elektriohu korral helistage kohe 112 ja VKG Elektrivõrkude rikketelefonil 716 6666.

 


Hoidke katkenud elektriliinidest eemale!

Maha langenud elektrijuhtmed võivad olla eluohtlikud, seetõttu ei tohi neile mingil juhul läheneda ega neid puudutada. Samuti ei tohi puutuda liinile langenud puid ega oksi – puutüvi ja oksad sisaldavad alati teatud koguses vett, mistõttu juhivad nad väga hästi elektrit. Nende katsumine võib olla eluohtlik.

Katkenud elektriliinidest andke teada rikketelefonil 716 6666.

Tormide ajal suureneb oht elektrikatkestuse tekkimiseks, sest tugev tuul murrab puid ja rebib lahti juhtmeid. See võib omakorda põhjustada elektrikatkestusi.

Lisainfo:

klient.ev@vkg.ee
716 6633