Universaalteenus on riigi poolt loodud elektripakett, mille alushinna (tootjahinna) määrab Konkurentsiamet. Universaalteenuse hind sisaldab lisaks kooskõlastatud tootmishinnale elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulusid ning mõistlikku ärikasumit. Sisuliselt on tegemist elektripaketiga, mis aitab maandada elektrienergia börsihinna tõusu riske.

  • Universaalteenusega liituda ja universaalteenusest loobuda saab igal ajal teavitades sellest elektrimüüjat 7 päeva ette.
  • Universaalteenuse lõppemisel või lõpetamisel ei saa klient automaatselt tagasi oma endist elektripaketti, mis kehtis enne universaalteenusele üleminekut, vaid tuleb teha uus valik sel hetkel kehtivatel tingimustel.

Universaalteenuse hind

  Hind käibemaksuga
2024. mai 20,28 s/kWh, kuutasu puudub
2024. aprill 20,28 s/kWh, kuutasu puudub
2024. märts 20,28 s/kWh, kuutasu puudub
2024. veebruar 20,28 s/kWh, kuutasu puudub
2024. jaanuar 20,28 s/kWh, kuutasu puudub
2023. detsember 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. november 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. oktoober 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. september 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. august 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. juuli 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. juuni 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. mai 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. aprill 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. märts 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. veebruar 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2023. jaanuar 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2022. detsember 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2022. november 19,95 s/kWh, kuutasu puudub
2022. oktoober 19,95 s/kWh, kuutasu puudub

Universaalteenus kodutarbijale

Kodutarbijad saavad osta elektrienergiat universaalteenusena ajavahemikul 01.10.2022 – 30.04.2026.

Universaalteenuse korras saavad elektrienergiat osta kõik kodutarbijad, korteriühistud ja teised isikud, kes ostavad elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks kodutarbijatele.

Tarbijate huvides on seadusega ette nähtud, et kui kliendi lepingu alusel makstav elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, siis viiakse klient üle universaalteenusele ja ta ei pea selleks midagi tegema. Nendele klientidele saatsime teate universaalteenuse lepingule üleviimise kohta. Kui klient ei loobunud universaalteenusele üleminekust, siis jõustus muudatus automaatselt.

Universaalteenus äritarbijale

Äritarbijad saavad osta elektrienergiat universaalteenusena ajavahemikul 01.11.2022 – 31.12.2023.

Universaalteenuse äritarbijateks on:
– mikroettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 10 inimest ja aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa kaht miljonit eurot;
– väikeettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot;
– mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad;
– valla või linna ametiasutused (alates 01.12.2022 – 30.04.2026);
– valla või linna ametiasutuste hallatavad asutused (alates 01.12.2022 – 30.04.2026);
– isikud, kes ostavad elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks eeltoodud isikutele selleks vajaliku elektrienergia ulatuses.

Mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad saavad universaalteenuse raames osta elektrit 1 GWh ulatuses aastas.

Üldteenuse hind on võrdne universaalteenuse hinnaga

Universaalteenuse sihtrühma tarbijatele, kellel ei ole kehtivaid elektrilepinguid elektrimüüjaga, ja kes ostavad elektrienergiat üldteenuse korras, rakendub universaalteenuse hind automaatselt.

 

Rohkem infot universaalteenuse kohta vaata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://mkm.ee/universaalteenus