• Arveldusperioodiks on kalendrikuu ning arve väljastame arveldusperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.
  • Arve aluseks on näidud, mis kaugloetavate arvestite kaudu jõuavad meieni automaatselt ning kliendid igakuiselt neid esitama ei pea. Kui arve koostamise ajaks ei ole näidud meieni jõudnud, koostame arve prognoositud näitude alusel.
  • Juhul kui arveldusperioodi tasu on väiksem kui 3 eurot, me arvet ei esita ning lisame selle summa järgmisele väljastatavale arvele.
  • Arve edastame e-arvena või paberarvena kliendi poolt meile teatatud kontaktidel.
  • Soovitame kasutada e-arvet, mis on turvaline, lihtne ja mugav nii arve saamiseks kui ka selle tasumiseks.
  • Maksetähtaeg on üldjuhul 14 päeva pärast arve koostamist.
  • Arve tasumisel palume kasutada viitenumbrit, mille leiate arvelt.

Tehke oma elu mugavamaks ja lihtsamaks!

Klientidele, kes saavad endiselt paberarveid, soovitame kindlasti otsustada e-arve kasuks, kuna see on lihtne, mugav, turvaline ja keskkonnasõbralik valik. E-arvete tellimine ja väljastamine on tasuta.

E-arve sisu on sama mis paberarvel, ent e-arve eeliseks on märkimisväärne aja kokkuhoid, paindlikud maksevõimalused, lihtne ligipääsetavus ja turvalisus. Samuti ei tule e-arve puhul muretseda arvete säilimise pärast – kõik väljastatud arved on saadaval iseteeninduses.

Kõige mugavam on seejuures tellida e-arve internetipanka, sõlmides lisaks püsimakse lepingu, mille abil toimub arve tasumine automaatselt ja õigeaegselt. Nii e-arvet internetipanka tellida kui ka püsimakse lepingut sõlmida saate internetipanga kaudu või pöördudes pangakontorisse.

Teine lihtne võimalus on tellida e-arve e-postile. Sellisel juhul palume kindlasti veenduda, et edastatud e-posti aadress on õige ja postkast ei ole täis. Ainult nii on võimalik tagada e-arve kättesaamine. E-arve saamiseks palun pöörduge meie klienditeenindusse.

Paberarvest loobumisega aitate hoida loodust ja muuta ümbritsevat keskkonda paremaks!

Kõige kiiremini saad oma arveid vaadata ja tasuda meie iseteeninduses.

Kõik arve tasumise võimalused:

  1. Iseteenindus

  2. Erinevad pangakanalid

  3. Meie klienditeenindus (kaardimaksed)

  4. Omniva postkontorid

Elektriarvestite näidud

 

Kaasaegsed arvestid võimaldavad näitude kauglugemist – näidud jõuavad meieni automaatselt ja klient ei pea neid igakuiselt esitama.

Andmeside häirete tõttu või muudel põhjustel võib juhtuda, et andmed tarbitud elektrienergia koguse kohta ei jõua meieni õigeks ajaks. Kui arve koostamise ajaks ei ole andmed tegelikult tarbitud koguse kohta meile laekunud, koostame arve prognoositud tarbimisandmete alusel. See kajastub arvel “p” tähisena näidu taga. Tarbimise koguseid prognoosime varasema tarbimise põhjal ning prognoosimine toimub võrguteenuste osutamise tüüptingimuste alusel. Kui andmete saabudes selgub, et prognoositud kogus erineb tegelikust kogusest, teeme tasaarvestuse järgmisel arveldusperioodil ning see tehing kajastub ka arvel.

Kui arve on koostatud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb oluliselt tegelikust näidust arvestil, soovitame meile teatada tegeliku näidu.

Näite saab teatada:

Näidu edastamisel palume teatada ka viitenumber, võrgulepingu number või tarbimiskoha aadress.

Kahetariifse arvesti korral tuleb meile teatada nii päeva kui ka öö näit.

Ettemaks

 

Ekslikult, korduvalt vm põhjusel makstud summad, millest tekib ettemaks, tagastame lepingu lõppemisel või muul ajal, avalduse ja kehtiva hinnakirja alusel. Enammakstud summade tagastamise eelduseks on täitmata kohustuste puudumine.

 

Võlgnevus

 

Kui arvet ei tasuta maksetähtajaks, on meil õigus arvestada viivist tasumata summalt 0,066% päevas. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgnevast päevast ja lõpeb makse laekumise päeval.

Võlgnevuse korral on võrguteenuste osutamise tüüptingimuste järgi meil õigus võrguühendus katkestada. Võrguühenduse taastamise eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale.