Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada ning mis võimaldab klienti tuvastada, eristada või seostada (näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, tarbimiskoha andmed jm).

Vajame neid andmeid selleks, et täita õigusaktidest, eeskätt elektrituruseadusest, tulenevaid kohustusi, täita kliendiga sõlmitud lepinguid ja pakkuda teenuseid.

 

VKG Elektrivõrgud on oma füüsilisest isikust klientide isikuandmete vastutav töötleja.

Me töötleme oma klientide isikuandmeid Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vaja meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs kliendiandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Meie volitusel võivad kliendi isikuandmeid töödelda ka koostööpartnerid (ehitus- ja hooldustööde ettevõtted, posti- ja trükiteenuste osutajad jm), kes on samuti kohustatud järgima kliendiandmete töötlemise nõudeid.

Kliendil on õigus saada teavet tema kohta kogutud andmete osas, nõuda oma isikuandmete muutmist, ebaõigete andmete parandamist, töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb õigusaktist, ning teostada teisi isikuandmete kaitse seadusest ja -üldmäärusest tulenevaid õiguseid meie iseteeninduses, ettevõtte esinduses, klienditelefoni või e-posti teel.

Meie klientide isikuandmete töötlemise põhimõtetega saab lähemalt tutvuda siin: Kliendiandmete töötlemise põhimõtted 

Kui soovid oma isikuandmete töötlemise kohta rohkem infot, võta meiega ühendust. Kui su andmed muutuvad või on mingil põhjusel valed, palun paranda oma andmed meie iseteeninduses või teavita meid. 

Õiguste rikkumise korral on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: www.aki.ee, info@aki.ee, üldtelefon 627 4135.