Elektrienergia tarbimise ja/või tootmise eelduseks on võrguühenduse olemasolu.

 

Uus võrguühendus tuleb luua asukohta, kus seda seni ei ole olnud. Kui võrguühendus on katkestatud ja puudub võrguleping, tuleb vastavalt võimalustele võrguühendus taastada või luua uus.

Mõlemal juhul tuleb elektrivõrguga ühenduse loomiseks esitada liitumistaotlus.

Liitumispunkti enamlevinud asukohtade illustratiivsed kirjeldused koos täiendavate selgitustega on toodud siin.

Meie elektrivõrguga saavad liituda tarbimiskohad, mis asuvad meie teeninduspiirkonnas (Narva linn, Narva-Jõesuu linn ja Sillamäe linn).

Liitumismenetlus

 1. Elektrivõrguga liitumiseks on vaja saata liitumistaotlus e-postile liitumine@viruev.ee või meie esindusse aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva.

  Juhul kui soovid liituda elektritootjana, vaata siia

 2. Liitumismenetlus algab pärast korrektse ja nõuetekohase liitumistaotluse esitamist. Pakkumuse liitumislepingu sõlmimiseks väljastame kuni 30 päeva jooksul alates liitumistaotluse vastuvõtmisest.

  Juhul, kui liitumise väljaehitamiseks peame liituma või muutma liitumise tingimusi põhivõrguettevõtjaga Elering, siis väljastame liitumislepingu pakkumuse kuni 30 päeva jooksul pärast Eleringi poolse pakkumuse väljastamist meile. Pakkumus kehtib kuni 60 päeva ning selle alusel sõlmitakse liitumisleping. Liitumislepingus fikseeritakse liitumise maksumus, võrguühenduse valmimise tähtaeg ja tehnilised tingimused.

 3. Pärast liitumislepingu sõlmimist tuleb liitujal maksta liitumistasu. Suuremate liitumiste korral, mis nõuavad eraldi projekti, toimub tasumine osamaksetena sõltuvalt konkreetse objekti eripärast ja mahust. Liitumise väljaehitamise töödega alustame pärast liitumistasu laekumist.

  Väiksemate liitumiste puhul kestab liitumise väljaehitamine 1–3 kuud.

  Suuremate liitumiste puhul võtab liitumise väljaehitamine aega kuni 12 kuud, mahukamate liitumiste puhul ka kauem. Tööd sisaldavad projekteerimist, seadmete tarneid, ehitustöid, kokkuleppeid maaomanikega ja kooskõlastuste taotlemist.

 4. Pärast võrguühenduse valmimist tuleb elektrienergia tarbimiseks sõlmida kirjalik võrguleping ja enne liitumispunkti pingestamist esitada kõik vajalikud tehnilist nõuetekohasust kinnitavad dokumendid.

 5. Elektrienergia ostmiseks tuleb sõlmida elektrileping meie või mõne teise elektrimüüjaga.

  Liitumistasudega saab tutvuda siin.

Lisainfo:

liitumine@viruev.ee
716 6619