Tüüpkoormusgraafik on elektrienergia jaotamise ajagraafik ehk n-ö teisendustabel, milles jaotatakse klientide kuu jooksul tarbitud elektrienergia kogus tundide lõikes. Iga jaotusvõrguettevõtja koostab oma teeninduspiirkonna tüüpkoormusgraafikud. Graafikud kooskõlastab Konkurentsiamet.

Tüüpkoormusgraafikute alusel toimub tarbimiskoguste määramine tundide lõikes tarbimiskohtades, kus esines kuu jooksul tarbitud elektrienergia andmeedastuse häireid ning kus peakaitsme suurus on alla 63A.