VKG Elektrivõrgud elektrivõrgu arengukava 2024–2033 avaliku konsultatsiooni tulemused

Vastavalt elektrituruseaduse § 66 lõikele 8 koostab võrguettevõtja iga kahe aasta järel võrgu kümneaastase arengukava. Jaotusvõrguettevõtja konsulteerib võrgu arengukava koostamisel võrguühenduse kasutajate ja põhivõrguettevõtjaga.

VKG Elektrivõrgud viis arengukava avaliku konsultatsiooni läbi ajavahemikul 07.11-07.12.2023. Konsultatsiooni tulemustega saab tutvuda siin.

VKG Elektrivõrgud elektrivõrgu arengukava 2024–2033.