Meie elektrivõrguga on võimalik liituda kõigil elektritootjatel, kes asuvad meie teeninduspiirkonnas (Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe), kaasa arvatud olemasolevatel tarbijatel. Ühtlasi oleme valmis tootjalt ostma tema poolt toodetud elektrienergiat.

 1. Liitumispakkumuse saamiseks esita elektritootja liitumistaotlus e-postile liitumine@viruev.ee või edasta esindusse aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva

 2. Liitumismenetlus algab pärast korrektse ja nõuetekohase liitumistaotluse esitamist.

  Kuni 15 kW tootjate taotlustele väljastame pakkumuse liitumislepingu sõlmimiseks 30 päeva jooksul alates nõuetekohase liitumistaotluse vastuvõtmisest.

  Üle 15 kW tootjate taotlustele väljastame pakkumuse liitumislepingu sõlmimiseks 30 päeva jooksul, kui puudub vajadus täiendavaks liitumiseks või liitumise tingimuste muutmiseks põhivõrguettevõtjaga Elering. Kui antud vajadus on olemas, siis võib pakkumuse väljastamine võtta aega üldjuhul kuni 150 päeva, olenevalt liitumise keerukusest ka kauem.

  Pakkumus kehtib 60 päeva ning selle alusel sõlmitakse liitumisleping.

 3. Pärast liitumislepingu sõlmimist tuleb liitujal tasuda liitumistasu.

  Suuremate liitumiste korral, mis nõuavad eraldi projekti, toimub tasumine osamaksetena sõltuvalt konkreetse objekti eripärast ja mahust. Liitumise väljaehitamise töödega alustame pärast liitumistasu laekumist.

  Kui liitumise väljaehitamine ei vaja täiendavat projekteerimist ning võimsused on väikesed (kuni 50 kW), kestavad tööd üldjuhul kuni 2 kuud.

  Kuni 500 kW tootjate puhul, kus on vajalikud ka projekteerimistööd, kestab liitumise väljaehitamine tavapäraselt kuni 12 kuud.

  Üle 500 kW tootjate puhul võtab liitumise väljaehitamise protsess aega 1–3 aastat.

 4. Pärast võrguühenduse valmimist tuleb võrguteenuste kasutamiseks sõlmida kirjalik võrguleping ja enne liitumispunkti pingestamist esitada kõik vajalikud tehnilist nõuetekohasust kinnitavad dokumendid. Kuni 500 kW tootja puhul on tootmismooduli kasutuselevõtmiseks vajalik esitada seadistamise protokoll ja elektripaigaldise auditi või selle koopia.

 5. Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping meiega või mõne teise elektrimüüjaga. Küsi hinnapakkumist klient@viruev.ee või telefonil 716 6633.

  Liitumistasudega saab tutvuda siin.

 

Kõik elektritootja liitumised on kulupõhised ehk liituja tasub vajalike tööde eest faktiliste kulude alusel. Kui liitumise realiseerimiseks on vajalik teostada võrgu tugevdusi Eleringi võrgus, siis antud kulud on samuti liituja kanda ning need kajastuvad liitumispakkumuses.

 

Elektrituruseaduse § 65 lg 12 alusel VKG Elektrivõrgud avaldab liitumistaotluste ja liitumislepingute andmed: 17.08.2023 seisuga töös olevad elektritootjate taotlused ja lepingud.

Lisainfo:

liitumine@viruev.ee
716 6619