Kõik meile kuuluvad elektriseadmed peavad olema alati plommitud. Plommimine tagab, et elektrit tarbitakse kokkulepitud korras ning tarbimist on võimalik nõuetekohaselt mõõta.

 

Plommid peavad olema järgmistel elektriseadmetel:

 • elektriarvestid
 • mõõtetrafod (pinge- või voolutrafod)
 • sulavkaitsmed ja kaitselülitid
 • mõõtmata ahelates asuvad jätkukarbid ja spetsiaalsed katted
 • lahutus- ja lühistusklemmid

 

 • Plommide eemaldamiseks ja paigaldamiseks tuleb meilt tellida plommimise teenus.
 • Iseseisev plommide eemaldamine on keelatud ning seda käsitletakse kui ebaseaduslikku tarbimist.
 • Plommide eemaldamise ja katkestuse vajaduse üle otsustab elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Küsimuste korral palume võtta meiega eelnevalt ühendust.
 • Plommimise teenust on vaja töödeks, mille puhul tuleb elektriseadmetelt plommid eemaldada. Plommimine on vajalik elektrikilbi ja juhtmestiku vahetamisel, uuendamisel või ümberehitamisel juhul, kui seal paiknevad plommitud seadmed või juhtmed.
 • Plommimist hõlmavad tööd tuleb esmalt meiega kooskõlastada, tutvu eelnevalt kindlasti tehniliste tingimustega.

Telli plommimise teenus

Plommimise teenuse tellimiseks saada taotlus vähemalt 10 tööpäeva enne planeeritud tööde algust e-postile klient@viruev.ee või meie esindusse aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva. 

Avariilised olukorrad

Avariiliste olukordade puhul palume võtta meiega ühendust esimesel võimalusel telefonil 716 6666. Elektriohust teata telefonil 112.

 • Elektripaigaldise plommi eemaldamise ja uuesti plommimise vahele jääv ajavahemik ei tohi üldjuhul olla pikem kui kolm (3) tööpäeva.
 • Teenuste hinnakirjaga saab tutvuda siin.
 • Kui märkad, et plomm on rikutud või puudub, anna sellest meile kohe teada e-postil klient@viruev.ee või telefonil 716 6633.
 • Kui plomm on rikutud või puudub, saab seda käsitleda ebaseadusliku elektritarbimisena.