Elektrilepingut saab sõlmida:
 

 

Elektrileping hakkab kehtima selle sõlmimise hetkest ehk allkirjastamisest. Elektrienergia müük algab elektrilepingus kokku lepitud müügiperioodi alguse kuupäeval.

Elektrileping võib olla tähtajatu või tähtajaline.

Elektrilepingule kehtivad elektrilepingu tüüptingimused.

Elektri hinnapakettidega saab tutvuda siin.

Ühine arve elektrienergia ja võrguteenuste eest

Elektrilepingu sõlmimisel esitame ühise arve elektrienergia ja võrguteenuste eest nii oma võrgupiirkonna kui ka Elektrilevi võrgupiirkonna klientidele. See muudab arveldamise klientide jaoks oluliselt mugavamaks.

Elektrienergia ost ilma lepinguta

Elektrienergia ostuks ei ole elektrilepingu sõlmimine ilmtingimata vajalik. Kui elektrilepingut ei sõlmita ühegi elektrimüüjaga, siis korraldab elektrienergia müüki selle piirkonna võrguettevõtja:

  1. Üldteenuse korras – väiketarbijatele, kelleks on kodutarbijad, korteriühistud, juriidilisest isikust tarbijad peakaitsmega kuni 63А. Üldteenuse hind kujuneb börsihinna alusel, millele lisanduvad põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum.

  2. Bilansienergia hinnaga – juriidilistele isikutele peakaitsmega üle 63А. Bilansienergia hinna ja bilansilepingu tüüptingimused avalikustab süsteemihaldur oma veebilehel. Võrguettevõtja lisab bilansienergia hinnale oma põhjendatud kulutuste summa ehk müügimarginaali.


Üldteenuse- ja bilansienergia hindadega saab tutvuda siin

Elektrilepingu muutmine

Elektrilepingut saab muuta poolte kokkuleppel, lepingus, tüüptingimustes või õigusaktides ettenähtud asjaoludel ja korras.

Tähtajatu elektrilepingu puhul on meil õigus ühepoolselt muuta kokkulepitud börsihinna paketis lisanduvat marginaali. Muutmise aluseks võib olla muutunud turuolukord.


Tüüptingimuste muudatused ja uued hinnad avaldame oma kodulehel. Muudatustest teavitame enne nende jõustumist vähemalt 30 päeva ette oma kodulehe kaudu ja tarbijale esitatava arve või teatega.

Elektrilepingu lõpetamine

Elektrileping lõppeb poolte kokkuleppel, lepingus, tüüptingimustes või õigusaktides ettenähtud asjaoludel ja korras.

Elektrilepingu lõpetamisel tuleb fikseerida elektrienergia lõppnäidud.


Lisainfo

klient@viruev.ee
või telefonil 716 6633.