Meilt saad kvaliteetse käidukorralduse teenuse kogu Virumaal

Kõige sagedamini saavad hoonetes toimunud tulekahjud alguse elektrist. Põhjusteks on siin peamiselt erinevad rikked elektriseadmetes ja -paigaldistes.

Käidukorralduse ehk elektripaigaldise haldamise teenuse eesmärk on tagada seadmete töökorras olek ja kasutamise ohutus. Käidukorraldus hõlmab eelkõige lülitamisi, kontrollimist, hooldamist ja nii elektri- kui ka mitteelektritöid. Kõik see on vajalik rikete ja avariide ennetamiseks ning ohtlikke olukordade vältimiseks.

Miks eelistada käidukorraldajana meid:

 • kindel ettevõte

 • olemas nii vajalikud teadmised kui ka pikaajaline kogemus

 • töötajate kvalifikatsioon vastab käidukorraldajalt nõutavale pädevusele

 • rikete korral saame tagada operatiivse reageerimise ja avariitööde teostamise

 • teostame ka töid, mida käidukorralduse teenus ei hõlma

 • teenusele ja töödele kehtib garantii

 • aitame optimeerida energia tarbimist ja leida võimalusi kõrgema energiaefektiivsuse saavutamiseks

Regulaarset ja kompetentset käidukorraldust vajavad kõik elektripaigaldised. Kui madalpinge elektripaigaldise peakaitsme nimivool on suurem kui 100 amprit, on kohustuslik määrata käidukorraldaja (elektripaigaldise kasutamise järelevaataja), kes omab vastavat kutse- või pädevustunnistust. Selliste hoonete hulka kuuluvad enamik korterelamuid ning avalikke-, äri-, tööstus- ja teisi hooneid.

Käidukorralduse teenust pakub kontserni ettevõte Viru Energo OÜ. Võta ühendust ja küsi pakkumist elektrik@viruev.ee, tel 716 6614.

Korteriühistu käidupakett

Teenus sisaldab seadusega ette nähtud tegevusi elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks

Hind 0,99 eurot korteri kohta kuus (sisaldab käibemaksu)

Elektripaigaldise seisukorra esmane kaardistus ja vajadusel tööde ülevaade viimaks elektripaigaldis nõuetele vastavaks.

Nõuetele vastava elektripaigaldise korral kaks korda aastas:

 • Elektripaigaldise visuaalkontroll
 • Elektripaigaldise termokontroll spetsiaalse termokaameraga
 • Siltide ja markeeringute ülevaatus
 • Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ning müra kontroll
 • Kaitselülitite seisukorra ülevaatus
 • Kaablite tähistuse seisukord ning vastavus tegelikkusele
 • Kaitseaparatuuri vastavuse kontroll
 • Kruvide ja poltliideste seisukorra ülevaatus
 • Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll
 • Kilpide puhtuse kontroll ja puhastus
 • Valgusallikate vahetus*
 • Kilpide lukustuse kontroll ja lukkude paigaldamine standardpaigaldise lukuga**
 • Elektrikaablite ja maanduspaigaldiste visuaalne ülevaatus ja korrastamine
 • Maja piksekaitse visuaalne kontroll
 • Hooldustööde dokumenteerimine
 • Suhtlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Päästeameti ja võrguettevõtjaga

  * Valgusallikad eraldi hinnaga vastavalt spetsiifikale
  ** Lukud eraldi hinnaga vastavalt spetsiifikale

Lisaks eraldi hinnapakkumise alusel:

 • Elektripaigaldise korraline auditeerimine
 • Elektrotehniliste mõõtmiste teostamine akrediteeritud labori poolt
 • Elektrienergia arvestite kontroll ja taatlemine
 • Elektrienergia arvestite (kaugloetavad) paigaldamine, hooldus ja haldus
 • Päikeseelektrijaamade, elektrienergia salvestuslahenduste ja elektriauto laadijate paigaldamine, hooldus ja haldus