Liitumistasu on liituja poolt makstav tasu elektrivõrguga ühendamise eest. Liitumistasu arvutatakse liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika järgi.

Liitumise kategooria Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Menetlustasu 25,40 € 30,99 €
Madalpingel kuni 400 meetrit alajaamast, 6-10/0,4 kV liitumispunkti peakaitsme nimivoolu suurendamine kuni 63A (välja arvatud kinnisvaraarenduspiirkond) 71,49 €/A 87,22 €/A
Madalpingel üle 400 meetri alajaamast, peakaitsme nimivooluga üle 63A; keskpinge liitumised kalkulatsioon kalkulatsioon
Liitumine kinnisvaraarenduspiirkonnas (kaasa arvatud detailplaneeringu ala) olenemata peakaitsme suurusest ja pingeklassist kalkulatsioon kalkulatsioon
Üleminek ühefaasiliselt kolmefaasilisele pingesüsteemile
Elektrivõrgu ümberehitamine
Peakaitsme muutmine, jaotamine, ennistamine
Endise võrguühenduse taastamine
Ajutise võrguühenduse loomine
Elektritootja liitumine
kalkulatsioon kalkulatsioon

Eleringi menetlustasu põhivõrguga liitumistingimuste muutmise korral*

 

 

*Lisandub juhul, kui liitumise väljaehitamiseks on vaja liituda või muuta liitumise tingimusi põhivõrgu ettevõtjaga Elering.

1600 € 1952 €

Kui liitumistasu põhineb eelkalkulatsioonil ja tegelik liitumise maksumus kujuneb sellest väiksemaks, siis maksame liitujale tagasi liitumistasu ja tegeliku maksumuse vahe. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasu, tuleb liitujal tasuda lisaks liitumistasu ja tegeliku maksumuse vahe.

Kui liitumistasu on lepinguga kokku lepitud fikseeritud ampripõhise tasu alusel, siis liitumistasu liitujale ei muutu.