Elektrienergia ostuks ei ole elektrilepingu sõlmimine ilmtingimata vajalik. Kui elektrilepingut ei ole ühegi elektrimüüjaga sõlmitud, siis korraldab elektrienergia müüki piirkonna võrguettevõtja üldteenuse korras või bilansienergia hinnaga.

Üldteenus

Üldteenuse korras tarbivad elektrit väiketarbijad, kes ei ole elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud.

Väiketarbija on kodutarbija, korteriühistu, hooneühistu ja juriidilisest isikust madalpinge tarbija peakaitsmega kuni 63А.
Üldteenuse maksumus muutub igal kuul sõltuvalt börsihinnast ja seetõttu selgub möödunud kuu üldteenuse hind alati hiljemalt järgmise kuu 9. kuupäevaks.

Üldteenuse osutaja arvutab müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

NB! Seoses universaalteenuse regulatsiooniga on üldteenuse korras elektrienergiat ostvatele universaalteenuse sihtrühma tarbijatele elektrienergia hinnaks universaalteenuse hind.

Universaalteenusena müüdava üldteenuse hind

  Hind käibemaksuga, s/kWh
2024. aprill 20,28
2024. märts 20,28
2024. veebruar 20,28
2024. jaanuar 20,28
2023. detsember 19,95
2023. november 19,95
2023. oktoober 19,95
2023. september 19,95
2023. august 19,95
2023. juuli 19,95
2023. juuni 19,95
2023. mai 19,95
2023. aprill 19,95
2023. märts 19,95
2023. veebruar 19,95
2023. jaanuar 19,95
2022. detsember 19,95
2022. november 19,95
2022. oktoober 19,95

 

Üldteenuse hind VKG Elektrivõrgud OÜ võrgupiirkonnas

  Hind käibemaksuga, s/kWh
2024. aprill 9,06
2024. märts 10,27
2024. veebruar 11,15
2024. jaanuar 19,32
2023. detsember 13,08
2023. november 15,67
2023. oktoober 12,80
2023. september 15,04
2023. august 13,01
2023. juuli 10,63
2023. juuni 11,80
2023. mai 8,47
2023. aprill 9,54
2023. märts 12,30
2023. veebruar 15,67
2023. jaanuar 13,84
2022. detsember 35,96
2022. november 30,84
2022. oktoober 23,64
2022. september 31,78
2022. august 48,10
2022. juuli 30,62
2022. juuni 22,79
2022. mai 20,29
2022. aprill 13,68
2022. märts 19,78
2022. veebruar 14,52
2022. jaanuar 18,89

Üldteenuse hinna arvutus

 

Bilansienergia

Bilansienergia hinnaga ostavad elektrit juriidilised isikud (va korteriühistu, hooneühistu) peakaitsmega üle 63А, kes ei ole elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud.

Bilansienergia hinna ja bilansilepingu tüüptingimused avalikustab süsteemihaldur oma veebilehel.

Võrguettevõtja lisab bilansienergia hinnale oma põhjendatud kulutuste summa ehk müügimarginaali.

Bilansienergia müügimarginaal 2024. aastal (käibemaksuta, €/MWh)

Jan Veeb Mär Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Det
5,00 5,00 5,00 5,00