16.04.2013 elektrikatkestus

16. aprill 2013

16.04.2013 Narva linna kanalisatsiooni ja veevarustuse rekonstrueerimise projekti raames teostatud kaevetööde käigus kahjustati VKG Elektrivõrgud OÜ-le kuuluvat keskpinge maakaabelliini, mis põhjustas elektrikatkestuse.

Kaevetöid teostas Ehitern OÜ. Tööd ei olnud eelnevalt VKG Elektrivõrgud OÜ-ga kooskõlastatud. Lisaks rikkus Ehitern OÜ elektrikaabelliini kaitsevööndis kaevetööde teostamise nõudeid, s.o. kasutades kaevamiseks ekskavaatorit.

Avarii toimus kell 11.06. Elektrikatkestus kestis 14 minutit kuni 44 minutit. Viimase kliendi elektrivarustus taastati kell 11.50.

Elektrivarustuseta oli jäänud kokku 800 klienti, nende seas: Narva Linnavalitsus, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus, Narva Muuseum, Tartu Ülikool Narva kolledž, Narva Keskraamatukogu.

Viimased uudised