Alates 20.juulist 2006 Narva Elektrivõrk AS asemel VKG Elektrivõrgud OÜ

20. juuli 2006

Vastavalt 30.06.2006.a. ja 20.07.2006.a. Äriseadustiku §5 ja Võlaõigusseaduse §180, 182 alusel teostatud tehingutele andis AS Narva Elektrivõrk VKG Elektrivõrgud OÜ-le üle Narva Elektrivõrk AS-i elektrienergia jaotamise ja müügi ettevõtte, s.o. elektrienergia jaotamise ja müügi ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja ettevõttega seotud kohustused. VKG Elektrivõrgud OÜ-le läksid üle ka AS-i Narva Elektrivõrk poolt sõlmitud ning ettevõttega seotud lepingutest tulenevad õigused ja kohustused. Vastavuses teostatud tehingutega uut(uusi) lepingut(id) VKG Elektrivõrgud OÜ ja Teie vahel sõlmida ei ole vaja.

Narva Elektrivõrk AS puudutava(te) lepingu(te) järgsed arved, mis esitatakse kaupade, tööde või teenuste eest, mis müüakse, tehakse või osutatakse VKG Elektrivõrgud OÜ-le alates 21.07.2006, tuleb esitada VKG Elektrivõrgud OÜ-le, registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese 11, 20309 Narva, KMKR EE100419232, kontaktandmed: üldtelefon +372 716 6601, faks +372 716 6600, e-post

vkgevev.vkg.ee , kodulehekülg http://www.vkg.ee/ev

Narva Elektrivõrk AS puudutava(te)st lepingu(te)st, mille kohaselt müüs asju, tegi töid või osutas teenuseid Narva Elektrivõrk AS, tulenevad maksed tuleb alates 21.07.2006 tasuda  VKG Elektrivõrgud OÜ arvelduskontole, sõltumata sellest, kas kohustus muutus sissenõutavaks enne või pärast 21.07.2006. Arveldusarved: SEB Pangas 10562010037009, Sampo Pangas 334229330007, Swedbank’as 221010656689. Makse saajaks märkida kindlasti VKG Elektrivõrgud OÜ.

Viimased uudised