EAS annab ettevõtjatele võrguga liitumise kulude katmiseks 60% ulatuses toetust

14. märts 2019

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab elektrivõrguga liitumisel ettevõtetele toetust kuni      100 000 eurot, toetuse maksimaalne osakaal võib olla 60% projekti maksumusest. Toetust saab taotleda ettevõtjate võrkudega liitumise programmist. Programmist toetatakse võrguga liitumist, olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist või elektriühenduse parandamiseks seadmete soetamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks. Täpsem info ja toetuse taotlemine on EAS-i kodulehel aadressil https://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/.

Viimased uudised