Elektriaktsiis ja taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2008

1. Detsember 2007

Lugupeetud VKG Elektrivõrgud OÜ kliendid!

Alates 1. jaanuarist 2008 kasvab rohelise energia toetus ja vastavalt seaduse muutmisele rakendub elektriaktsiis.

1. maist kehtima hakanud Elektrituruseaduse muudatus näeb ette, et vastavalt paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas. Perioodiks 1. jaanuar – 31.detsember 2008 on taastuvelektri toetuse ja ostukohustuse rahastamise kulude suuruseks 3,03 senti ilma käibemaksuta (3,58 senti koos KM-ga) ühe tarbitud kilovatt-tunni (kWh) kohta. Kuni 2007. aasta lõpuni on see summa käibemaksuta arvestuses 2,18 senti.

Vastavalt Riigikogu otsusele alates 1.jaanuarist 2008 rakendub elektriaktsiis (Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus). Elektrienergia aktsiisimäär on 5 senti ilma käibemaksuta (5,90 senti koos KM-ga) ühe tarbitud kilovatt-tunni (kWh) kohta. Elektriaktsiis puudutab kõiki elektrienergia tarbijaid, välja arvatud juhul kui elektrienergia edastatakse teisele võrguettevõtjale.

Elektrienergia paketid ja võrgutasud jäävad samaks.

Aktsiisi seaduse paragrahv 27 sätestab aktsiisivabastused. Aktsiisist on vabastatud:

  • elektrienergia, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ning elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia toomise suutlikkuse säilitamiseks,
  • elektrienergia, mis on toodetud ärilisel eesmärgil käitatavas laevas,
  • elektrienergia, mida kasutatakse keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides,
  • elektrienergia, mis moodustab toote omahinnast rohkem kui 50%.

Aktsiisivaba elektrienergia soetamise õiguse võrguettevõtjalt annab elektrienergia aktsiisivabastuse luba, mille väljastab Maksu- ja Tolliamet äriregistrisse kantud ettevõtjale.

Viimased uudised