Konkurentsiamet kinnitas uued võrgutasud VKG Elektrivõrkude klientidele

1. veebruar 2022

Aina kallinev elektri börsihind ning ülekandetasu kulude suurenemine survestasid elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamisega tegelevat VKG Elektrivõrke pöörduma Konkurentsiameti poole võrgutasude tariifide ülevaatamiseks. Kinnitatud hinnatõusu mõju keskmise kodumajapidamise igakuisele elektri edastamise kulule on suurusjärgus 2,5 eurot.

VKG Elektrivõrkude juhatuse liikme Ivo Järvala sõnul on võrgutasu korrigeerimine praegustes turutingimustes vältimatu. „Elektrienergia edastamine meie tarbijatele toimub põhivõrguettevõtte  Elering kaudu, kes teavitas eelmise aasta lõpus ülekandetasu kallinemisest. Omakorda tähendab see meile kulu möödapääsmatut suurenemist. Teiseks mõjufaktoriks osutus elektrivõrgu toimimiseks ja võrgukadude katmiseks sisseostetava elektrienergia oluline kallinemine. Samuti on kasvanud üldisest hindade tõusust tulenevalt ka ettevõtte tegevuskulud. Võrgutasud on kulupõhised, mis tähendab, et kasvavate kuludega elektrienergia edastamiseks kaasnevad ka suuremad võrgutasud nende kulude katmiseks,“ selgitas Järvala.

VKG Elektrivõrkude uued võrgutasud said kinnitatud Konkurentsiameti poolt jaanuari viimastel päevadel. Oktoobrist kestnud menetlus ning läbiviidud põhjalik kuluanalüüs kinnitasid, et tasude korrigeerimine on põhjendatud. Uued võrgutasud jõustuvad alates 1. maist 2022 ning need puudutavad nii era- kui ka äritarbijaid.

Kui arvestada keskmise pere elektritarbimiseks 250 kilovatt-tundi kuus, siis võivad sellise pere kulud elektri võrgutasu teenusele suureneda 2,5 euro võrra kuus.

Uute, 1. maist 2022, kehtima hakkavate võrgutasudega saate tutvuda siin.

VKG Elektrivõrgud tegeleb elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamisega Kirde-Eestis ning on võrguteenuste müügimahu poolest suuruselt kolmas elektrijaotusettevõte Eestis. Ettevõte pakub elektrienergiat üle 50 000 idavirulasele ning selle teeninduspiirkonda kuuluvad Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe.

Viimased uudised