Küpsised ja isikuandmed

Meil on hea meel, et tunnete huvi meie veebilehtede vastu. Töötleme kõiki isikuandmeid turvaliselt. Käesolevalt leheküljelt leiate selgituse, kuidas käsitleme meie veebilehe kaudu kogutud andmeid.

Küpsised

Viru Elektrivõrgud kasutab oma veebilehel küpsiseid ainult külastuste mõõtmiseks ja seansside haldamiseks. Küpsised on tillukesed tekstifailid, mis teie arvutisse paigutatakse, et saaksime teile kui kasutajale pakutavat teenust optimeerida.

Küpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, nii et teaksime, kui palju olete seda lugenud ja millistel linkidel klõpsanud. Selle eesmärk on teie vkg.ee kasutuskogemuse parandamine ja see ei tekita teile turvariski, vaid aitab meil luua külastuste ja veebisaidi kasutamise kohta statistikat. Palume teil küpsistega nõustuda, et saaksime teile meie kodulehel ja sotsiaalmeedias paremat kasutamiskogemust pakkuda.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Veebilehe funktsionaalsuse ja kasutamise parandamiseks kasutatakse veebilehtedel järgmiseid küpsiste liike:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad teie arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansi küpsised tuletavad veebilehele meelde, et külastaja on teinud eelmisel lehel valiku, et soovib info korduvat sisestamist vältida.

Viru Elektrivõrgud ei müü küpsiste abil kogutud teavet. Pange aga tähele, et meie veebisaidil võib olla linke välistele veebisaitidele, mida Viru Elektrivõrgud ei kontrolli. Viru Elektrivõrgud ei vastuta väliste veebisaitide andmekaitsepraktikate eest.

Privaatsus ja isikuandmete kaitse Viru Elektrivõrkudes

Privaatsus- ja andmekaitseseadused kaitsevad isikuandmete terviklust ja konfidentsiaalsust. Oleme pühendunud oma töötajate ja kõigi meiega äriliselt seotud isikute privaatsusõiguse kaitsmisele. Kasutame isikuandmeid üksnes asjakohastel eesmärkidel ning töötleme neid kooskõlas asjaomaste andmekaitsemäärustega ja Viru Elektrivõrkude siduva sisese eeskirjaga.

Isikuandmete töötlemine Viru Elektrivõrkude poolt

Viru Elektrivõrgud töötleb Viru Elektrivõrkude tööruumides ja Viru Elektrivõrkude süsteemide kaudu töötavate töötajate, väliskonsultantide ja töövõtjate töötajate isikuandmeid. Viru Elektrivõrgud töötleb ka Viru Elektrivõrkudega töösuhtes mitte olevate andmesubjektide isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid alati õiglaselt ja seaduspäraselt ning teeme seda üksnes täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel või seadusest tulenevatel juhtudel. Viru Elektrivõrgud tagab salastatuse, tervikluse ja kättesaadavusega seotud asjakohase infoturbe. Isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua kui on vajalik õiguspäraste eesmärkide täitmiseks.

Viru Elektrivõrgud töötleb ka Viru Elektrivõrkudega töösuhtes mitte olevate andmesubjektide isikuandmeid kahel järgneval eesmärgil:

Aususega seotud nõuetekohane hoolsus

Viru Elektrivõrgud rakendab ulatuslikku aususega seotud nõuetekohase hoolsuse protsessi. See protsess hõlmab teabe kogumist, et aidata meil mõista, kes on meiega suhestuvad pooled, millised on nende väärtused ja kuidas nad äri teevad. Mõnel juhul võib see hõlmata isikuandmete töötlemist.

Kontroll
Eesti Vabariigi ja EL-i seaduste ning rahapesuvastaste määrustega kooskõla tagamiseks võib Viru Elektrivõrgud läbi viia Viru Elektrivõrkude-ga suhteid omavate väliste kolmandate isikute kontrolli.

Isikuandmeid puudutavatele küsimustele vastab meeleldi Teele Parts, jurist, andmekaitsespetsialist.

Teele Parts

jurist, andmekaitsespetsialist

+372 716 6609, +372 5626 6609

Teele.Parts@viruev.ee