Muutuvad elektrilepingu tüüptingimused

9. august 2019

Alates 12.09.2019 jõustuvad uuenenud VKG Elektrivõrgud OÜ elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimused on elektrilepingute lahutamatu osa.

Olulisemad muudatused:

  • Jõustunud elektrituru toimimise võrgueeskirja kohaselt saab elektrilepingut sõlmida 7 päeva enne kuu algust (varasemalt oli 21 päeva).
  • Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest on täiendatud isikuandmete kaitsmise ja töötlemise tingimusi.
  • Muudetud on viivise määra, milleks on 0,05% (varasemalt oli 0,1%).

Uute tüüptingimustega saab tutvuda siin

Viimased uudised