Muutuvad elektrilepingute tüüptingimused

6. juuni 2022

Alates 1. augustist 2022 jõustuvad uuenenud VKG Elektrivõrgud OÜ elektrilepingu tüüptingimused.

Tüüptingimused on elektrilepingute lahutamatu osa.

Olulisemad muudatused:

  • Punktid 4.13., 4.14. ja 4.15. – uueneb ettemaksu ja/või tagatistasu nõudmise alus;
  • Punktid 4.19., 4.20. ja 4.21. – tähtajaliste lepingute ennetähtaegse lõpetamise eest on ette nähtud lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu;
  • Punkt 5.5. – uus viivise määr 0,066%.

Uute tüüptingimustega saab tutvuda siin.

Viimased uudised