Muutuvad võrguteenuste osutamise tüüptingimused

30. november 2022

Alates 1. jaanuarist 2023 jõustuvad uuenenud VKG Elektrivõrgud OÜ võrguteenuste osutamise tüüptingimused.

Tüüptingimused on võrulepingute lahutamatu osa.

Olulisemad muudatused:

  • Punkt 3.2. – täpsustatud on liitumispunktide määramist (liitumispunktide kirjeldus lisandub veebilehele);
  • Punkt 6.13. – muutuvad mõõteseadmeteta tarbimiskohtade arvelduse alused;
  • Punkt 8.12. – uus viivise määr 0,066%;
  • Punkt 8.11. – meeldetuletuskirjade eest võlgnevuse korral võib võtta tasu;
  • Punktid 8.18.-8.22. – täpsustatud on tagatistasu nõudmise ja arvelduse alust, ettemaksu tegemise õigust;
  • Punktid 11.7., 11.8. – lisandusid täiendavad tingimused tootjatele, tagamaks võrgulepingus kokkulepitud kohustuste täitmist;
  • Punkt 12.1. – täpsustatud vastutuse osas kaasatud isikute eest.

Uute tüüptingimustega saab tutvuda siin.

Viimased uudised