Narva Logistika- ja Tööstuspargi territooriumil avati uus alajaam

27. veebruar 2015

20. veebruaril 2015 lasi Viru Keemia Gruppi kuuluv võrguettevõte VKG Elektrivõrgud OÜ pidulikult käiku uue elektrialajaama Narva Logistika- ja Tööstuspargi territooriumil. Uue alajaama võimsuseks on 8 MW.

VKG Elektrivõrgud OÜ juhatuse liige Marek Tull: «Võrdluseks võib öelda, et Narva Tööstuspargi poolt tarbitav elektrivõimsus moodustab ühe neljandiku kogu VKG Elektrivõrgud teenindatava piirkonna talveperioodi maksimaalsest võimsusest. Seetõttu võib öelda, et tegemist on vägagi arvestatavate elektrivõimsustega, mida täna pakutakse investorettevõtete vajadusteks, kes töötavad või kavatsevad investeerida Narva Logistika- ja Tööstuspargi territooriumil».

Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige Teet Kuusmik: «See on viimane kolmest planeeritud alajaamast Narva Logistika- ja Tööstuspargis. Eelmised kaks alajaama kumbki võimsusega 2 MW anti ekspluatatsiooni vastavalt jaanuaris ja aprillis 2014. Tööstuspargi summaarseks elektrivõimsuseks kujunes seega 12 MW».

Vastavalt projektile saavad tulevikus elektriliitumise valminud 8 MW alajaamast kuni 10 tootmisettevõtet – tööstuspargi klienti. Sihtasutusele Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus läks alajaamade ehitus maksma 650 000 eurot. Ehituse finantseerimiseks otsiti vahendeid erinevatest allikatest. Kõige olulisema summa – 300 000 eurot – eraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Reformierakonna Ida-Viru maakonnajuhi Deniss Boroditši taotlusel, veel toimus kaasfinantseerimine 58 000 euro ulatuses piiriülese koostööprogrammi EstLatRus projekti ELRII-535 «Regions are to attract the investors» raames.

Alajaama ehitusega oli seotud veel üks Viru Keemia Grupp ettevõte – VKG Elektriehitus AS, alltöövõtjaks oli firma Leonhard Weiss Energy AS.

Viimased uudised