Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2009

1. Detsember 2008

Lugupeetud VKG Elektrivõrgud OÜ kliendid!

Perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2009. on taastuvenergia tasu iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) kohta 6,07 senti, millele lisandub käibemaks 18%. Kuni 2008. aasta lõpuni on see summa käibemaksuta arvestuses 3,03 senti.

1. maist kehtima hakanud Elektrituruseaduse muudatus näeb ette, et vastavalt paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas.

Viimased uudised