Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2010

1. Detsember 2009

Lugupeetud VKG Elektrivõrgud OÜ kliendid!

Perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2010. on taastuvenergia tasu iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) kohta 12,64 senti, millele lisandub käibemaks 20%. Kuni 2009. aasta lõpuni on see summa käibemaksuta arvestuses 6,07 senti.

1. maist kehtima hakanud Elektrituruseaduse muudatus näeb ette, et vastavalt paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas  ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Elering OÜ kodulehel http://www.elering.ee/ hiljemalt 1. detsembril.

Viimased uudised