Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2011

1. Detsember 2010

Perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2011 on taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 9,62 senti, millele lisandub käibemaks 20%. Eurodes on tasu 0.61 eurosenti kWh. Kuni 2010. aasta lõpuni on see summa käibemaksuta arvestuses 12,64 senti.

1. maist kehtima hakanud Elektrituruseaduse muudatus näeb ette, et vastavalt paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas  ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Elering OÜ kodulehel http://www.elering.ee/ hiljemalt 1. detsembril.

Viimased uudised