Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2020

1. Detsember 2019

Perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2020 on taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 1,13 senti kilovatt-tunni kohta (mis on 0,09 senti rohkem võrreldes lõppeva aastaga), millele lisandub käibemaks 20% (1,36 senti/kWh koos KM-ga). Kuni 2019. aasta lõpuni on see summa käibemaksuta arvestuses 1,04 eurosenti.

Vastavalt Elektrituruseaduse paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas  ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Elering OÜ kodulehel http://www.elering.ee/ hiljemalt 1. detsembril.

Viimased uudised