Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2023

1. Detsember 2022

Perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2023 on taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 1,24 senti kilovatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks 20% (1,49 senti/kWh koos KM-ga).

Vastavalt Elektrituruseaduse paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas  ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Elering OÜ kodulehel http://www.elering.ee/ hiljemalt 1. detsembril.

Viimased uudised