Taastuvenergia toetus

1. aprill 2007

Lugupeetud VKG Elektrivõrgud OÜ kliendid!

Alates 1. maist 2007 lisandub elektriarvele rohelise energia toetuseks 2,18 senti ühe tarbitud kilovatt-tunni kohta vastavalt Elektrituruseadusele.

1. maist kehtima hakanud Elektrituruseaduse muudatus näeb ette, et vastavalt paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Lisakulu suuruse määrab OÜ Põhivõrk.

Perioodiks 1. mai – 31.detsember 2007 on taastuvelektri toetuse ja ostukohustuse rahastamise kulude suuruseks 2,18 senti ilma käibemaksuta (2,57 senti koos KM-ga) ühe tarbitud kilovatt-tunni (kWh) kohta.

Antud seaduse muudatus klientidele lisategevusi kaasa ei too, küll aga suureneb alates 1. maist kõigi eestimaalaste elektriarve. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne. Kuuarve suurenemine on erinev tulenevalt kasutatavatest hinnapakettidest. Koduklientidel on keskmiseks hinnatõusuks 2 %, keskmistel äriklientidel ca 2,5% ning suurtel äriklientidel kasvavad kulutused elektrile ca  3-3,5 %. Kogutud toetus läheb Eestis tegutsevate taastuvenergia tootjate rahastamiseks ja toetamiseks.
Elektrienergia paketid ja võrgutasud jäävad esialgu samaks.

Taastuvelektri toetuse suurus vaadatakse edaspidi läbi üks kord aastas ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Põhivõrgu kodulehel http://www.pohivork.ee/ hiljemalt 1. detsembril.

Viimased uudised