Uued elektrilepingu tüüptingimused alates 01.01.2014

8. november 2013

Lugupeetud kliendid!

Täname Teid, et olete VKG Elekrivõrgud OÜ kliendid!

VKG Elekrivõrgud OÜ jätkab endiselt elektrienergia müüki ja teatab, et alates 01.01.2014 a. meie fikseeritud pakettide elektrihinnad ja börsihindadega pakettide marginaalid ei muutu.

Kui Te soovite jätkuvalt meilt elektrienergiat osta, siis ei ole Teil vaja midagi teha, sest tähtajalised lepingud pikenevad automaatselt samaks tähtajaks ja samadel tingimustel.

Lepingu lõpetamise võimalustest on juttu VKG Elektrivõrgud OÜ Elektrilepingu tüüptingimuste punktis 10.4.

Teavitame Teid, et koostöös Tarbijakaitseametiga on VKG Elektrivõrgud OÜ Elektrilepingu tüüptingimusi uuendatud. Uued tüüptingimused jõustuvad alates 01.01.2014 ja need leiate siit:.

Tingimuste sisu põhimõtteliselt ei muutunud, see muudeti selgemaks:

  • Lisandus säte Võlaõigusseadusest lepingu pikenemise kohta (p10.2.).
  • Täpsustati võlgnevuse sissenõudmisega seonduvat (p 5.8, p 5.10, 5.11) ja vaidluste lahendamise tingimusi (p 11.3, 11.4.).
  • Täpsustati lepingu ja tingimuste muutmise (p 9) ja kehtivuse (p.10.) tingimusi.
  • Lisandusid viited kodulehele (p 1.3., p 5.4.) jm.

Viimased uudised