VKG Elektrivõrgud hakkab alates 01.10.2022 pakkuma universaalteenust

22. september 2022

Vastavalt elektrituruseaduse muudatustele hakkab VKG Elektrivõrgud alates 01.10.2022 pakkuma universaalteenust.

Universaalteenus on riigi poolt loodud elektripakett, mille alushinna (tootjahinna) määrab Konkurentsiamet. Universaalteenuse hind sisaldab lisaks kooskõlastatud tootmishinnale elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulusid ning mõistlikku ärikasumit. Sisuliselt on tegemist uue elektripaketiga, mis aitab inimestel maandada elektrienergia börsihinna tõusu riske.

Praeguseks ei ole veel teada, milline saab olema universaalteenuse hind. See selgub hiljemalt septembri lõpuks. Hinna selgumisel anname sellest veebilehel koheselt teada.

Universaalteenuse korras saavad elektrienergiat osta kõik kodutarbijad, korteriühistud ja teised isikud, kes ostavad elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks kodutarbijatele.

Universaalteenuse hinnaga on võimalus osta elektrienergiat ajavahemikul 01.10.2022 — 30.04.2026.

Tarbijate huvides on seadusega ette nähtud, et kui kliendi lepingu alusel makstav elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, siis viiakse klient üle universaalteenusele ja ta ei pea selleks midagi tegema.

Nendele klientidele saadame hiljemalt 10 päeva jooksul pärast universaalteenuse hinna selgumist teate universaalteenuse lepingule üleviimise kohta. Kui klient on sellega nõus, siis ei pea ta midagi tegema ja muudatus rakendub teates toodud kuupäeval automaatselt. Juhul, kui klient ei ole sellega nõus ja tahab jätkata elektrienergia ostmist kehtiva lepingu hinnaga, siis peab ta meid sellest teavitama teates toodud tähtajaks.  

Nendele klientidele, kellel lepingus olev hind on hetkel soodsam kui universaalteenuse hind, me teadet ei saada. See tähendab, et antud kliendid peavad ise otsustama, kas nad soovivad universaalteenust või mitte.

Kodutarbijatele ja korteriühistutele, kellel ei ole käesoleval ajal kehtivaid elektrilepinguid, ja kes ostavad elektrienergiat üldteenuse korras, rakendub universaalteenuse hind alates 01.10.2022 automaatselt. Seega ei pea antud kliendid universaalteenusele üleminekuks midagi tegema.

Rohkem infot universaalteenuse kohta vaata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://mkm.ee/universaalteenus

Viimased uudised