VKG ostis Narva Elektrivõrgud ja Narva Elektriteenused

30. juuni 2006

30. juunil allkirjastas Viru Keemia Grupp AS (VKG) lepingud ettevõtete Narva Elektrivõrk AS ja Narva Elektriteenused AS ostuks. Ettevõttete senised omanikud olid Ampera Holding OÜ ja Sthenos Grupp AS.

“VKG ostis ettevõtted, et rakendada täiel määral põlevkiviõli tootmise kõrvalprodukti, generaatorgaasi, potentsiaali ning sellest toodetavat elektrienergiat. “VKG poolt toodetava elektrienergia hulk on suurenemas ning sellega on võimalik osaliselt katta ka Narva Elektrivõrgu klientide vajadused” märkis VKG juhatuse esimees Janek Parkman.
“Meie hinnangul on Narva Elektrivõrgu näol tegemist hästi juhitud ning heas korras ettevõttega. Seetõttu ei näe VKG ka vajadust Narva Elektrivõrgu töös lähiaastatel mingeid muudatusi teha. Tööd jätkavad ka ettevõtete senised juhid”, kinnitas Parkman.

Narva Elektrivõrgu uueks ärinimeks sai OÜ VKG Elektrivõrgud.

Tehingu maksumust pooled ei avalikusta.

“Töötajatele ja klientidele omanikuvahetus peale rekvisiitide muutuse midagi kaasa ei too. Vastavad teadete väljasaatmisega klientidele alustame lähiajal, “ ütles AS Narva Elektrivõrk juhatuse esimees Ahti Puur.

Viru Keemia Grupp AS on suurim põlevkivi töötleja Eestis ning juhtivaid põlevkiviõli tootjaid maailmas.  Aastas töötleb VKG 1,6 miljonit tonni põlevkivi. 2005.a müüs ettevõte 189 tuhat tonni põlevkiviõli. VKG on tööandjaks enam kui 1200 inimesele Ida-Virumaalt ning mujalt Eestist.
VKG soojus- ja elektrienergiat tootvale tütarettevõttele OÜ VKG Energia kuuluvad lisaks 2 Kohtla-Järvel asuvat soojuselektrijaama ja Kohtla-Järve Järve linnaosa kaugküttevõrk.

Narva Elektrivõrk AS põhitegevusalaks on elektrienergia võrgu kaudu edastamise ning jaotamise teenuste müük tarbijatele, keda on 35000. Aastas edastatakse 300 miljonit kilovattundi elektrienergiat. Ettevõttes on 65 töötajat.

Narva Elektriteenused AS põhitegevusalaks on elektrivõrkude ehitus ja hooldus. Töötajate arv on samuti 65. 2006.nda aasta osutatavate teenuste mahu prognoos on üle 50 miljoni krooni.

Tehing esitatakse koheselt Konkurentsiametile koondumise menetlemiseks.    

Teate edastas:

Õnne Pilvet
VKG infojuht
GSM 525 5242
e-post: info@vkg.ee

Viimased uudised